Team Tokary

Od lewej: Józef Słabysz, Maciej Blok, Henryk Konopka, Andrzej Kukułowicz, Marzena Szpilman, Marta Ciesiołkiewicz, Renata Kulczykowska i Małgorzata Brodowska.

Polish Classic © 2021