Team Śląski Klub Golfowy

Od lewej: Ewa Kluczewska, Jacek Kokosza, Krzysztof Kasperowicz, Ewelina Fajer, Mateusz Lorych i Grzegorz Siewiera.

Polish Classic © 2021