Team Sand Valley 2021

Od lewej: Krzysztof Borowski, Piotr Olejniczak, Michał Kozieł (na dole), Agnieszka Jakubowska, Anna Pytkowska, Tomasz Kordek.

Polish Classic © 2021