Team Mazury

Od lewej: Małgorzata Ścisk, Marta Czechmeszyńska, Bartosz Kuliberda, Agata Bill, Paweł Purgal,  Waldemar Dzierżyński, Daniel Boguszewicz. Na zdjęciu brakuje Agnieszki Małkińskiej.

Polish Classic © 2020 | Powered by Synbios Creative Studio