Team Lisia Polana 2021

Od lewej: Karol Dobosz, Marta Czechmeszyńska, Patrycja Pleskot, Krzysztof Okrągły, Jakub Mroczek. Na zdjęciu brakuje Nguyen Hoang Phuong.

Polish Classic © 2021