Team Kraków Valley

Od lewej: Aneta Czerwińska, Łukasz Dziedzic, Agnieszka Słowik, Sławomir Węsierski, Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik, Oksana Sobolewska i Łukasz Słowik. Na zdjęciu brakuje Jerzego Dudka.

Polish Classic © 2021