Team Kraków Valley 2021

Od lewej: Bogdan Maciączyk, Ewa Kluczewska, Andrzej Stec. Na zdjęciu brakuje zwycięzców w 3 kategoriach: Natalia Bussa, Ryszard Krzemień, Ernest Młynarski.

Polish Classic © 2021