Team Gradi 2021

Od lewej: Grzegorz Wiewiórko, Janusz Marek, Errol Mills, Małgorzata Hoduń, Marcin Sośnicki, Ewelina Fajer.

Polish Classic © 2021