Team First Warsaw

Od lewej: Alan Kwaśniewski, Tytus Konarzewski, Rhea Wiatr, Marlena Ogniewska, Beata Traczewska Skóra, Zuzanna Pałucka, Mateusz Krupczyński i Tomasz Szoplik.

Polish Classic © 2021