Team Amber Baltic 2021

Od lewej: Bronisław Sobczak, Wiesława Sobczak, Mariusz Konieczny, Jolanta Śliwińska, Marcin Dudziński. Na zdjęciu brakuje Tomasza Kazikowskiego.

Polish Classic © 2021