REGULAMIN TENERYFA

Regulamin wydawania i korzystania z Voucherów ! Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki otrzymania i realizacji Voucherów

Sponsora – Dial World Exchange Espana

§ 1 Definicje
Sponsor – Dial World Exchange Espana , z siedzibą C/Irlandia A-401 38 660 San Eugenio-Costa Adeje, Tenerife. Hiszpania. NIE:X 3088999F reprezentowaną przez: Pana Michała Drogorób
Organizator – Space Events Sp. z o.o., organizator turnieju golfowego
POLISH CLASSIC 2023 w sezonie 2023r.!
Voucher – nagroda, bon wydany dla wskazanej osoby, na jego dane personalne, dotyczący tygodniowego, rodzinnego, promocyjnego pobytu na Teneryfie.!
Turniej – rozgrywki POLISH CLASSIC 2023, turniej golfowy rozgrywany na terenie Polski, amatorski turniej golfowy !
Zwycięzca – osoba fizyczna, zwycięzca turnieju POLISH CLASSIC 2023, faktyczny nabywca vouchera !
Nabywca – osoba fizyczna, wskazana z imienia i nazwiska, otrzymująca voucher, golfista amator, uczestnik turnieju golfowego POLISH CLASSIC 2023 w sezonie 2023
§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Voucher, wydany zostaje dla wskazanej osoby, na podstawie uzyskanego przez nią zwycięstwa w danej kategorii (klasyfikacji) turnieju golfowego POLISH CLASSIC sezonu 2023
 2. Voucher wydawany jest i możliwy do zrealizowania jedynie dla osoby, której nazwisko widnieje w rankingu turnieju, danej kategorii turnieju POLISH CLASSIC 2023.
 3. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby i nie mogą być ! przedmiotem handlu oraz nie mogą zostać przekazane innej osobie, niż ta której nazwisko widnieje na okazywanym voucherze. Voucher dotyczy rodzinnego wyjazdu (dwoje dorosły- ch para/małżeństwo wraz z maksymalnie dwójką dzieci) na okres 1 tygodnia.
 4. Zwycięzca w każdym sezonie uzyskać może maksymalnie 1 (jeden) voucher.
 5. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Voucher jest jednorazowy.
 7. Voucher posiada termin ważności 3 miesiące od dnia jego otrzymania, po upływie któregotraci ważność. Termin ważności zachowany zostaje jedynie pod warunkiem dokonania rezerwacji w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania vouchera. Po upływie terminu nie ma możliwości wykorzystania nagrody.
 8. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 9. Organizator udostępnia regulamin zwycięzcom turnieju do zapoznania się i podpisania bezpośrednio po wręczeniu nagrody.
 10. Brak zgody z postanowieniami niniejszego regulaminu skutkuje automatycznym zrzecze- niem się praw do otrzymanego vouchera.
 11. Ankieta, z której uzupełnia zobowiązany jest nabywca vouchera jest integralną częścią otrzymanej umowy i nie ma możliwości realizacji vouchera bez uprzedniego uzupełnienia ankiety. Rezerwacji w ośrodku można dokonywać, gdy niniejsza ankieta zostanie wypełniona i przekazana do Biura Obsługi Klienta. Należy wypełniać pola zaznaczając krzyżyk lub wpisując tak/nie. Podczas pobytu wezmę udział w prezentacji ośrodka i jego infrastruktury zalet oraz korzyści i zniżek wynikających z wczasów rodzinnych, rozumiemy też, że wzięcie udziału w spotkaniu z pracownikiem ośrodka jest nieodłączną częścią pobytu i jest obowiązkowe, Wiem jednak, że nie jestem zobowiązany(a)do żadnych decyzji. Podczas zameldowania wymagane jest złożenie depozytu zwrotnego w wysokości 300 euro. Depozyt jest zwrotny w momencie oddania kluczy. Potwierdzenie rezerwacyjne otrzymają Państwo bez- pośrednio z ośrodka zapraszającego za pośrednictwem biura wakacyjnego Dial World Exchange Espana z siedzibą na Teneryfie C/Irlandia A-401,San Eugenio Alto 38660 z wpi- sem do rejestru przedsiębiorców numer 291051270964 Ministerstwa Pracy pod właścicie- lem Michał Drogorób. Inne opłaty nie są pobierane w żadnym momencie. Oświadczamy, że podane dane w niniejszej ankiecie, są zgodne z prawdą. Zgadzamy się, aby nasze dane osobowe były wykorzystane do realizacji tej promocji. Administratorem Państwa danych osobowych jest DWE Espana z siedzibą w C/Irlandai A-401 38 660 San Eugenio-Costa Adeje, Teneryfa – Hiszpania, Numer NIE: X 3088999F. ! Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że: Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. W do- wolnym momencie możesz dokonać ww. czynności poprzez wysłanie wiadomości email na adres: info@dwe-espana.es, spod adresu, którego zgoda dotyczy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych rosz- czeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim współpracującym z DWE Espana na terytorium RP i Królestwa Hiszpanii tylko i wyłącznie w celu realizacji poby- tu wczasowego dla osób wyszczególnionych w powyższej ankiecie.
 1. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji z ośrodka przyjmującego należy w ciągu 7 dni do- konać zakupu biletów lotniczych. Konieczne jest przesłanie skanu do biura obsługi : info@dwe-espana.es,
 2. Wartość, pobytu na Teneryfie to około 1500 Euro, ale pobyt promocyjny po spełnieniu warunków DWE Espana jest o wartości 300 Euro.
Polish Classic © 2024